امروز : ۰۴ مرداد ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

تست غیر مخرب بتن :
تست غیر مخرب بتن

تست غیر مخرب، آزمایش یا ارزیابی مصالح، اعضا یا مجموعه‌ها بدون تخریب و توقف کارایی سیستم یا قسمتی از آن می‌باشد.  هدف تست غیر مخرب تعیین کیفیت و پیوستگی مصالح، اعضا یا مجموعه‌ها بدون اثرگذاری بر کارایی آن‌ها می‌باشد. تست مخرب بتن برای تعیین خواص مکانیکی مصالح مانند مقاومت تسلیم، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، شکل‌پذیری و سختی شکست از مکانیسم‌های خرابی استفاده می‌کند. تست‌های غیرمخرب با استفاده از نشانه‌ها و بدون استفاده از مکانیسم خرابی این کار را انجام می‌دهد. تلاش‌های فراوانی برای گسترش روش‌های غیرمخرب ارزیابی مکانیکی، آکوستیکالی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی و فیزیکی مصالح انجام گرفته است. یکی از پژوهش‌های اولیه تست غیر مخرب در قرن نوزدهم انجام پذیرفت که در آن ترک‌ها در چرخ‌های راه‌آهن به‌وسیله ضربه آکوستیک مورد تست قرار گرفت. تست‌های حساس‌تر و مورد اعتمادتری در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. تست‌های غیر مخرب اقتصادی و ایمن هستند و از این رو از ابتدا مورد اقبال مهندسان قرار گرفتند. با رویکرد پیش‌گیرانه برای ریشه‌کن کردن مشکلات مربوط به زوال سازه روش‌های نوین درجا ابداع شده که ارزیابی را در تمام مراحل چرخه حیاتی ساخت، راه اندازی و کاربری سازه میسر می‌سازد.

فاکتورهای مهمی که موفقیت تست غیرمخرب را تحت تأثیر قرار می‌دهد شامل موارد زیر می شود:

    عمق نفوذ
    وضوح عمودی و افقی
    تمایز در خواص فیزیکی
    نسبت سیگنال به نویز
    اطلاعات موجود درباره سازه

مراحل انتخاب روش مناسب تست غیر مخرب :

    شناسایی طبیعت فیزیکی خواص مصالح یا غیر یکنواختی موجود
    شناسایی پروسه فیزیکی اساسی که تست غیر مخرب را کنترل می کند
    شناسایی طبیعت فیزیکی اندرکنش میدان کاوش با مصالح مورد تست
    شناسایی محدودیت های تکنولوژی در دسترس غیر مخرب
     درنظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی، زیست محیطی و قانونی

روش های تست های غیرمخرب فراوانی در صنعت عمران و مهنسی سازه مورد استفاده قرار می گیرد.
تست های غیر مخرب بتن:

    اسکن میلگرد در بتن
    آزمون مقاومت چسبندگی بتن – تست pull off
    تست التراسونیک بتن
    تست مقاومت بتن با چکش اشمیت
    آزمایش هافسل (آزمایش پتانسیل خوردگی بتن)

امروزه آزمایش‌های غیر مخرب بتن تأثیر و عملکرد مناسب و کاربردی در تعمیرات سازه‌های بتنی دارد. آزمایش‌های غیر مخرب بتن با در اختیار قرارداد داده‌های مختلف سازه‌های موجود، به کارشناسان و متخصصین این امکان را می‌دهد تا در خصوص عملکرد، نیازها و روش‌های تعمیرات و بازسازی سازه‌های بتنی قضاوت و تصمیم‌گیری نمایند.

می‌توانید برای کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص و در صورت نیاز همکاری با این مجموعه در زمینه آزمایش‌های غیر مخرب بتن در انواع سازه‌های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی شرکت مقاوم‌سازی تعادل تماس حاصل فرمایید.
ارزیابی مقاومت بتن با انجام آزمایش غیر مخرب - تست بتن
تست غیر مخرب بتن