امروز : ۱۴ اسفند ۱۴۰۲    اطلاعیه ها

تهیه ی طرح توجیهی مجتمع پسماند شهرکرد :


طرح توجیهی ایجاد و راه اندازی مجتمع پسماند شهرکرد

کارفرما:
شرکت طبیعت پاک زاگرس

بانك عامل: 

بانك صنعت و معدن
 

تاریخ : 

بهمن 1398

 

 

مهندسین مشاورتعادل طرح رسام عضو رسمی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی بوده و آمادگی تهیه طرح های توجیهی و امکان سنجی و مشاوره در ایجاد و راه اندازی طرح های کسب و کار جدید را دارد.