امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

تاسیسات برقی :


 پیشرفت مهندسی برق سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشور می‌گردد. تدریجأ سیستم‌ های جدید جایگزین سیستم‌ های قدیمی می‌شوند و قطعأ در راه اندازی ، نگهداری  و کنترل کارخانجات و تاسیسات الکتریکی ساختمان ها  نیاز به دانش روز ضروری می باشد.

از آنجا که صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص در زمینه طراحی، توسعه ، تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی رو به رو است.

مرکز مهندسی تعادل دارای تیم مجرب طراح و مشاوره در زمینه تاسیسات برقی می باشد.

 پیشرفت مهندسی برق سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشور می‌گردد. تدریجأ سیستم‌ های جدید جایگزین سیستم‌ های قدیمی می‌شوند و قطعأ در راه اندازی ، نگهداری  و کنترل کارخانجات و تاسیسات الکتریکی ساختمان ها  نیاز به دانش روز ضروری می باشد.

از آنجا که صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص در زمینه طراحی، توسعه ، تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی رو به رو است.

مرکز مهندسی تعادل دارای تیم مجرب طراح و مشاوره در زمینه تاسیسات برقی می باشد.