امروز : ۱۴ اسفند ۱۴۰۲    اطلاعیه ها

  • استاد راهنما/مولف:

دوره HSE

  • استاد راهنما/مولف:

دوره شرح وظایف پیمانکاران

  • استاد راهنما/مولف:

مسائل اولیه کارگاهی

  • استاد راهنما/مولف:

مسائل اولیه کارگاهی

  • استاد راهنما/مولف:

مسائل اولیه کارگاهی

  • استاد راهنما/مولف:

مسائل اولیه کارگاهی

  • استاد راهنما/مولف:

اصلاحات دوم مبحث ۹ مقررات ملّي ساختمان

به آگاهي ميرساند در ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در قالب چاپ دهم از ويرايش مذكور در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار دارند، می­توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

  • استاد راهنما/مولف:

اصلاحات مبحث ۱۰ مقررات ملّي ساختمان

به آگاهي ميرساند در چاپ هشتم از ويرايش سال ۱۳۹۲ مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان اصلاحات زير انجام گرديده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار دارند، می توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

  • استاد راهنما/مولف:

اصلاحیه مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)