امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

تاسیسات آب و فاضلاب :


مبنای کار طراحی و نظارت شرکت های مشاور فعال در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب نشریات نظام فنی اجرایی کشور منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، مقررات ملی، استاندارد سازمان استاندارد ملی ایران و مراجع مختلف طراحی هستند.

Description: نشریه شماره 605

در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است. ناظران می بایستی با تهیه چک لیست‌های مناسب و تکمیل آن‌ها، خدمات خود را به صورت مستند ارائه دهند.

ردیف

مرجع

عنوان

ناشر

1

نشریه 3- 117 بازنگری اول

ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2

نشریه 303

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

3

نشریه 667

راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربردی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

4

ضابطه 118

بازنگری نشریه های 3-118 و 116

مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

5

نشریه 3-118

مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب‌های سطحی و فاضلاب شهری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

6

نشریه 163

مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع اوری آب های سطحی و فاضلاب شهری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

7

نشریه 434

راهنمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

8

نشریه 605

راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

Description: C:\Users\Dr Khalili\Desktop\Untitled8.jpg

علاوه بر آنها دستورالعمل‌های معاونت نظارت بر بهره‌برداري )از سال 1374 تا 1384( شرکت آب و فاضلاب کشور که در ادامه به لیست آن‌ها اشاره شده است، بسیار رهگشا می‌باشند.

Description: C:\Users\Dr Khalili\Desktop\Untitled.jpg

بهداشت آب:
ـ مجموعه مستندات علمي و اجرايي بخش كنترل كيفي از سال 74 تا 78
ـ چارچوب و راهنمايي راهبري عمليات كنترل كيفي
ـ دستورالعمل شست‌وشوي و گندزدايي مخازن آب شرب
ـ پيش‌نويس دستورالعمل مديريت كلرزني آب در روستاها
ـ دستورالعمل شمارش جمعيت ميكروبي هتروتروف در آب (HPC)
ـ دستورالعمل مشخصات شيميايي و ميكروبي آب سالم

آب به‌حساب نيامده:
ـ دستورالعمل برآورد و تخمين آب به‌حساب نيامده غیر فیزیکی
ـ دستورالعمل پيمايش شبكه‌ي توزيع آب
ـ دستورالعمل پيمايش و مميزي اماكن مشتركين
ـ دستورالعمل حوادث و اتفاقات شبكه‌ي آب‌رسانی
ـ دستورالعمل فشارسنجي و رسم خطوط هم‌فشار
ـ طرح جامع سيستم اطلاعات جغرافيايي آب و فاضلاب كشور (GIS)

فاضلاب:
ـ راهنمايي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در بهره‌برداري شبكه‌هاي فاضلاب
ـ راهنماي نمونه‌برداري و انجام آزمايش‌هاي الزامي تصفيه‌خانه‌ي فاضلاب
ـ راهنماي بازرسي از شبكه‌ي جمع‌آوري فاضلاب شهري
ـ مجموعه مسئوليت‌ها و وظايف مرتبط با عمليات و فرآيندهاي تصفيه و دفع فاضلاب
ـ راهنماي اندازه‌گيري و پايش سميت در سيستم‌هاي فاضلاب شهري
ـ راهنماي كنترل آزمايشگاهي و چرخه‌ي اطلاعات در راهبري تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري
ـ دستورالعمل بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب شهري
ـ راهنماي بازسازي و احياء شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب شهري
ـ راهنماي نصب انشعاب فاضلاب خانگي


آب:
ـ كارگاه آموزشي PM
ـ راهنماي بهره‌برداري از صافي‌هاي ماسه‌اي كند
ـ راهنماي بهره‌برداري از حوض‌هاي زلال‌ساز مركب (اكسيلاتور)
ـ راهنماي بهره‌برداري از حوض‌هاي زلال‌ساز مركب (پولساتور)
ـ راهنماي ثبت گزارش روزانه‌ي بهره‌برداري تصفيه‌خانه‌ي آب (پولساتور)
ـ راهنماي ثبت گزارش روزانه بهره‌برداري تصفيه‌خانه‌ي آب (اكسيلاتور و .... )
ـ شرح خدمات مطالعات طراحي و استقرار تله‌متري
ـ شرح خدمات طراحي و استقرار سيستم تعمير و نگهداري پيشگيرانه (PM)
ـ شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب
ـ ضوابط فني بررسي و تصويب طرح‌هاي اصلاح و بازسازي تصفيه‌خانه‌ي آب
ـ راهنماي ثبت گزارش روزانه تصفيه‌خانه‌ي آب (حوضچه‌ي مجزاي انعقاد لخته‌سازي و ته‌نشيني)
ـ دستورالعمل حفاظت و ايمني كار در بهره‌برداري از تأسيسات برقي و مكانيكي ايستگاه‌هاي پمپاژ و چاه‌ها

انرژي:
ـ مديريت انرژي در صنعت آب و فاضلاب
ـ دستورالعمل فني تكميل فرم 21 (اطلاعات پايه انرژي)