امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

معرفی هیئت مدیره و کارکنان :

مهندس محسن حیدری

کارشناسی ارشد نقشه برداری

رئیس هیات مدیره

مهندس فتح اله پرتو

کارشناسی مهندسی عمران

نائب رئیس هیات مدیره

مهندس رحمن کرمی

کارشناسی مهندسی مکانیک صنعتی شریف

عضو هیات مدیره

دکتر هومان فاضلی

دانشجو دکتری عمران

مدیر آموزش و طراح سازه

مهندس نیوشا زرفشانی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

تیم فنی معماری

مهندس حمید غلامی

کارشناسی مهندسی عمران

تیم فنی راهسازی

مهندس مسعود شرافت

کارشناسی ارشد برق

تیم فنی تاسیسات الکتریکی

مهندس شهرام اسکندری

کارشناسی مهندسی عمران

تیم فنی گروه راهسازی

مهندس علی امیرخانی

کارشناسی حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت

مدیر امور مالی و حسابداری

مهندس مصطفی چلگردی

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

تیم فنی راهسازی

مهندس علیرضا تاجی

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

تیم فنی نقشه برداری