امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

شهر سازی و معماری :


Description: C:\Users\lotus\Desktop\download.jpg


برای انجام یک پروژه طراحی معماری به ترتیب مراحلی را باید طی‌ کرد که قبل از شروع هر یک از آنها باید مرحله پیش رو را به بهترین روش و بدون هیچ نقصی پشت سر گذاشت.کلیه پروژه های معماری جهت طراحی از سه بخش اصلی تشکیل می‌شوند. این سه بخش (فاز) بایستی به صورت منظم، متداوم و پشت سر یکدیگر قرار بگیرند تا طراحی معماری مورد نظر به صورت استاندارد پیاده سازی شود. هر سه بخش‌ لازم و ملزوم یکدیگر بوده و در صورت عدم اجرای مناسب یک فاز معماری یا عدم پیوستگی مناسب بین آنها، کل مجموعه طراحی معماری با شکست مواجه خواهد شد.

 

Description: C:\Users\lotus\Desktop\download.png

 

فاز صفر معماری یا همان مطالعات معماری

در این بخش، مطالعات مربوط به زمین انجام می‌شود که هدف از آن انجام درست فرایند  شناخت و شناسایی پروژه است و مهمترین گام های آن عبارتند از: