امروز : ۰۴ مرداد ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

بهداشت، ایمنی و محیط زیست :


HSE

حرف اول كلمات:

كه متولي و عهده‌دار كليه مسائل مربوط به بهداشت‌کار، صنعتي و محيط، ايمني و آتش‌نشانی و محیط‌ زیست می‌باشد.

فلسفه HSE در صنعت نفت، در راستاي توسعه پايدار و کرامت انسان از طريق نگاهي سيستماتيک و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت، ايمني و محیط‌زیست صنعت نفت در زندگي انسان رشد و توسعه همه‌جانبه کشور اهميت ویژه‌ای را ايفا می‌کند. اين فلسفه و نگرش، استراتژي به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط و افزايش اثرات مطلوب آن‌ها با تأمين ايمني همه‌جانبه کليه کارکنان و همکاران سازمان، تجهيزات و تأسیسات، به صفر رساندن حوادث و آسیب‌ها از طريق حذف شرايط ناایمن و ارتقاء سلامت افراد، ايمني و محیط‌ زیست در کليه سطوح سازمان و حفاظت از محیط ‌زیست به‌عنوان سرمايه بشريت را دنبال می‌کند. مقوله‌های بهداشت، ايمني و محيط زيست به‌طور جداگانه در طي سال‌های متمادي در صنعت نفت مطرح بوده است، اما نگاه امروز نگاهي نو، سيستماتيک و همه‌جانبه تحت يک مديريت واحد می‌باشد.

نظام مديريت يکپارچه HSE با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيک، به تبيين تأثير متقابل عوامل بهداشت، ايمني و محيط زيست پرداخته و از اين طريق نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را به‌طور نظام‌مند مورد ارزيابي قرار داده و روش‌های مبتني بر پيشگيري را ارائه می‌دهد.

الزامات در کارگاه: