امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

تاسیسات آب و فاضلاب :


آب به‌عنوان مهم‌ترین منبع حیات محسوب شده و اهمیت بسزایی در چرخه زیست انسان و سایر موجودات برخوردار است. این امر در حالی است که مسئله تأمین آب موردنیاز و ارائه خدمات آب‌رسانی به شهروندان، یک مشکل اساسی در اغلب شهرها و خصوصاً شهرهای بزرگ، محسوب می‌شود. محدودیت منابع آب موجود ازیک‌طرف و تقاضای روزافزون جهت تأمین آب مصرفی و دفع بهداشتی فاضلاب و توسعه و رشد شهرها از طرف دیگر، لزوم به خدمت گیری یک تفکر سیستمی، جامع و بهینه درزمینهٔ مدیریت بهینه منابع و توسعه خدمات آب‌رسانی و دفع فاضلاب را روزبه‌روز آشکارتر و بااهمیت‌تر می‌سازد. بدیهی است که به‌منظور دستیابی به این اهداف ناگزیر به استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های نوین علمی و فنی در مدیریت بهینه منابع آب می‌باشیم.