امروز : ۰۴ مرداد ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

مدیریت، ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی :


حرکت به سمت تولید رقابت پذیر و  لزوم کاهش مصرف انرژی در زمینه های مختلف به عنوان یک مسئله اساسی در آینده کشور اهمیت نگاهی نو، برای تغییر روند مصرف انرژی فعلی را  با بهره گیری از توان متخصصین داخلی به تمامی مسئولین کشور گوشزد می نماید. این مسئله در صنعت ساختمان منوط به حرکت به سمت طراحی ساختمان های انرژی صفر می باشد.

Description: http://www.greenliteea.co.uk/assets/images/templates/hillside-cottage-1.jpg

  1. محاسبات و ممیزی مصرف انرژی، تطبیق ساختمان با الزامات مبحث 19 و صرفه جویی انرژی، ارائه راه کار برای کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمانها و صنایع

Description: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSikx0df8XCi1gD80DEmHPqkPaTExA3k4LtiEEUCWjcw6Y3YAJH

 

  1. بررسی مصرف انرژی در صنایع مختلف تولیدی

Description: C:\Users\lotus\Desktop\download.png

 

بررسی نحوه مصرف انرژی طرح های مختلف صنعتی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در صنعت و پیشنهاد برای به روز رسانی تجهیزات مصرف کننده انرژی و یا نحوه توزیع انرژی.