امروز : ۰۴ مرداد ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

نظارت تاسیسات برقی :


شرح وظایف یک ناظر تاسیسات برقی:

 1. بررسی کفایت اطلاعات موجود در نقشه‌های مصوب تأسیسات برقی
 2. کنترل مصالح تأسیسات برقی از نظرنوع، کیفیت، نحوه حمل، نگهداری و استفاده منطبق با نقشه‌ها و مشخصات فنی مصوب و استانداردهای ملی ایران
 3. کنترل امکانات تأسیسات برقی محل و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به آن
 4. کنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تأسیسات برق شهری و برق کارگاه ساختمانی
 5. کنترل وضعیت اجرا و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تأسیساتی از دیدگاه تأسیسات برقی در تمام مراحل اجرای ساختمان
 6. کنترل نصب و کارگزاری و اجرای عناصر تأسیسات برقی شامل مجموعه روشنایی‌ها، پریزها، کلیدها و موارد مشابه
 7. کنترل نصب و کارگزاری و اجرای سیستم‌های تغذیه دستگاه‌های حرارتی و برودتی و موارد مشابه
 8. کنترل نحوه نصب و بهره‌برداری ایمن آسانسورها و پله‌های برقی ازلحاظ سیستم برقی
 9. کنترل نصب و کارگذاری و اجرای سیستم توزیع برق و تجهیزات تابلوهای برق
 10. کنترل نحوه اجرای سیم‌کشی‌ها و کابل‌کشی‌ها
 11. کنترل نحوه اجرای تجهیزات حفاظت و کنترل برقی شامل فیوزها، کلیدهای خودکار
 12. کنترل نحوه اجرای سیستم‌های تلفن، رایانه، نمابر، تلکس، موارد مشابه
 13. کنترل نحوه اجرای سیستم‌های اعلام حریق
 14. کنترل نحوه اجرای سیستم‌های زنگ اخبار، احضار، ارتباط با ورودی (درب بازکن)
 15. کنترل نحوه اجرای سیستم صوتی، پخش صوت، پیام‌رسانی
 16. کنترل نحوه اجرای آنتن مرکزی، تلویزیون، رادیو، صاعقه گیر و موارد مشابه
 17. کنترل پیش‌بینی برق اضطراری و اتصال آن به سیستم برق ساختمان
 18. کنترل نحوه اجرای سیستم‌های هوشمند برقی و الکترونیکی ساختمان
 19. کنترل نحوه اجرای سیستم اتصال زمین
 20. کنترل ضرورت تخصیص فضای مناسب برای پست برق (در صورت لزوم) و هماهنگی با ناظر هماهنگ‌کننده
 21. کنترل انجام هم‌بندی سازه‌های بیگانه (اسکلت فلزی، آرماتورهای پی و ) با سیستم زمین ساختمان
 22. کنترل چگونگی اجرای سایر تأسیسات جریان ضعیف (در صورت وجود)
 23. مستندسازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظائف خود