امروز : ۰۴ مرداد ۱۴۰۳    اطلاعیه ها

مقاوم سازی صنایع :


مقاوم سازی صنایع

سازه های صنعتی به دلیل وجود سرمایه، نیروی انسانی و تاثیر بر اقتصاد کشور، حائز اهمیت هستند.به علاوه وجود ماشین آلات، تجهیزات سنگین و ایجاد ارتعاش در سازه و کف سازی توسط این تجهیزات، خرابی های بیش تری در طی زمان برای سازه به وجود می آورد. از این رو مقاوم سازی و بهسازی به موقع این سازه ها در دستور کار مسؤولین قرار می گیرد. همچنین وجود برخی مواد آتش زا و هم چنین مواد شیمیایی و خورنده در برخی کارخانه ها و نیروگاه ها، نشان دهنده نیاز این قبیل سازه ها به نگهداری و اجرای پوشش های حفاظتی و ضد حریق مناسب با توجه به آیین نامه های مربوطه می باشد.